Troyes, St Urbain

w.108

The prophets and patriarchs Elisha, Joseph, Abdias, Ruben